સાંજ સમાચાર

ભાજપ પ્રજાને વિસરી ગયો છે: વોર્ડ નં. 2માં જયંતિભાઇ કાલરીયાની પદયાત્રા