આજ કાલ

કોંગ્રેસના જયંતીભાઈ કાલરિયા તરફી મતદાન કરવા બક્ષીપંચ સમાજને હાકલ કરતા કુવરજીભાઈ બાવળિયા, દિનેશભાઈ ડાંગર, ભલાભાઈ ચૌહાણ