સાંજ સમાચાર

રીપબ્લીકન પાર્ટીના ઉમેદવાર જીતું ચૌહાણ કોંગ્રેસમાં જોડાયા : કાલરીયા ના ટેકામાં ચૂંટણી જંગમાંથી ખસી ગયા