આજ કાલ

શહેર કોંગ્રેસે માઈનોરીટી સેલ દ્વારા સમસ્ત મુસ્લિમ સમાજને કોંગ્રેસના જયંતીભાઈ કાલરીયાને પ્રચંડ બહુમતીથી ચુંટી કાઢવા હાકલ