અકિલા સમાચાર

નખશિખ પ્રમાણિક – સ્વચ્છ પ્રતિભાવાળા કોંગ્રેસ ઉમેદવાર જયંતીભાઈ કાલરિયાને વિજયી બનાવવા વકીલોની અપીલ