સાંજ સમાચાર

જયંતીભાઈ કાલરિયા પર આશીર્વાદ વરસ્યા : ધર્મસ્થળોએ માથું ટેકવ્યું