અકિલા સમાચાર

સલામત રાજકોટ, ગુંડાગીરીમુક્ત રાજકોટનો નારો, કડવા-લેઉવા પટેલો નવો ઇતિહાસ સર્જશે ?