સાંજ સમાચાર

કોંગ્રેસની ઐતિહાસિક જીત થશે : કાલરિયા, ગુંડાગીરી સામે લોકોએ મતદાન કર્યું : ઇન્દ્રનીલ