સાંજ સમાચાર

વોર્ડ નં.9માં કોંગ્રેસનું સુનામી; ભાજપનો ‘રાવણ’ જેવો ચહેરો ઉઘાડો