સાંજ સમાચાર

રાજકોટમાં કોંગ્રેસ જીતશે અને ગાંધીનગર ધ્રુજશે : શંકરસિંહ – સિદ્ધાર્થ પટેલ