ગુજરાત સમાચાર

રાજકોટ બેઠક માટે ભાજપના મોવડીઓ ચિંતિત: કોંગ્રેસ ઉમેદવાર પર મુસ્તાક