અકિલા સમાચાર

ક્ષત્રિય સમાજ એક બની સ્વચ્છ પ્રતિભા ધરાવતા ઉમેદવારને વિજેતા બનાવે: શંકરસિંહ વાઘેલા