આજ કાલ

રાજકોટ માં કોંગ્રેસ જીતશે અને પરિણામ ગુજરાતના રાજકારણમાં ટર્નિંગ પોઈન્ટ બની રહેશે:અર્જુન મોઢવાડિયા