સાંજ સમાચાર

ભાવનગર રોંડ પર શ્રમિકોનું ટોળું ચકકાજામ ફરી તોફાને ચડતા લાઠીચાર્જ