સાંજ સમાચાર

ભાજપની ગુજરાત-કેન્દ્રની કામગીરીથી લોકોમાં ભારોભાર નીરાશા પ્રજા મતપેટીથી રોષ ઠાલવશે: અર્જુન મોઢવાડિયા