આજ કાલ

હવે જો બીજી વખત ભાજપ હિંસાનો આશરો લેશે તો હું આમરણાંત ઉપવાસ કરીશ: જયંતીભાઈ કાલરીયા