વિડિયો

Kshatriya edit my essay Sammelan

Brahm Vichar Manthan

News Channels Interviews Jayantibhaiedit my essay Kalaria

Jayantibhai on Jaher Sabha

Vasavani Road Jaher Sabha

Congress Sabha by Jayantibhai

મોચીનગરમાં કોંગ્રસ માઈનોરીટી સેલ દ્વારા જોરદાર જાહેરસભા

My Commitment To You

My Life Journey

પદયાત્રા-6

વોર્ડ નંબર 9 ના ઉદઘાટન સમયે શ્રી જયંતિભાઈ કાલરિયા

વોર્ડ નંબર 10માં ભાષણ

પદયાત્રા-5

પદયાત્રા-4

શ્રી જયંતિભાઈ કાલરિયા અને કોંગ્રેસના આગેવાનો જુદા જુદા વિસ્તારોમાં લોક્સમ્પર્ક કરતા

વોર્ડ નંબર 11ના ઉદઘાટન સમયે શ્રી જયંતિભાઈ કાલરિયાએ આપેલ વક્તવ્ય અને ઈન્દિરા સર્કલ પર જામેલી જ્નમેદની

જયંતિભાઇ કાલરીયા – ઉદઘાટન ભાષણ

પદયાત્રા

જયંતિભાઇ કાલરીયા સાથે TV9 મુલાકાત

જયંતિભાઇ કાલરીયા તેમના મોટિવ્સ વિશે વાત